Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitkomsten Denktank De Graafschap

Uitkomsten Denktank De Graafschap

Op initiatief van interim voorzitter Henk Zweers is er in het najaar van 2012 een Denktank in het leven geroepen. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Leo Markensteyn is deze de afgelopen maanden meerdere malen bijeen geweest om in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen voor de ontstane situatie en om te komen met aanbevelingen. De afgelopen jaren is er namelijk veel misgegaan in de communicatie vanuit De Graafschap naar de supporters en vice versa. Mede hierdoor voelen supporters zich niet of minder betrokken bij de club en is er een situatie ontstaan van wederzijds wantrouwen.

De Denktank is een afspiegeling van alle geledingen bij De Graafschap. De hoofdonderwerpen welke in deze groep zijn besproken zijn als volgt:

 • Beoordelen huidige structuur;
 • Beoordelen huidige zeggenschap;
 • Formuleren aanbevelingen / verbeterpunten.

Hieronder de conclusies en aanbevelingen, zoals deze dinsdag 23 april 2013 door de Denktank aan de Raad van Commissarissen en directie van De Graafschap zijn overhandigd.

Conclusies:

 • De huidige structuur is transparant, maar te weinig bekend.
 • De bevoegdheden en zeggenschap zijn bij de juiste organen neergelegd, maar verbeteringen in de uitvoering zijn noodzakelijk.
 • Betaald Voetbal is een bijzondere bedrijfstak, elke supporter is een “klant” en hiermee belanghebbende.
 • Er is geen formeel orgaan waarin alle belanghebbenden zijn verenigd en waarin een ieder zijn/haar stem kan laten horen.
 • Vereniging Betaald Voetbal De Graafschap zou een juist orgaan zijn om een stem te verankeren. Op dit moment is de vereniging een slapende vereniging.
 • De communicatie met en naar de achterban is nergens formeel geregeld en communicatie in het algemeen verdient meer aandacht en verbetering.

Terugkijkend naar de doelstellingen van de Denktank kan in het algemeen gesteld worden dat de structuur geschikt is voor een betaald voetbal organisatie en dat de huidige zeggenschap juist belegd is. Er zijn echter verbeteringen noodzakelijk op het gebied van communicatie, operationele uitvoering van beleid en de controle daarop.

De Denktank doet hiervoor onderstaande aanbevelingen.

Aanbevelingen:

Vereniging

De Vereniging leidde tot voor kort een redelijk slapend bestaan, en dient actiever te worden. Deze intentie is in ieder geval door het bestuur van de Vereniging al uitgesproken.

De Vereniging is als oudste orgaan van De Graafschap nog immer belangrijk. De Vereniging is mede eigenaar van de club en heeft advies- en instemmingsrecht op gebied van clubcultuur. Iedere supporter kan lid worden van de Vereniging en heeft zodoende democratisch invloed op de samenstelling van het bestuur en de uitvoering van de taken van de Vereniging. Het bestuur van de Vereniging benoemt één van de drie leden in de STAK.

Raad van commissarissen

De RvC is naast een controlerend orgaan ook een orgaan dat de directie moet ondersteunen bij de verder professionalisering van de club. In de RvC horen toppers op hun vakgebied te zitten. Te allen tijden dienen de volgende vakgebieden te zijn vertegenwoordigd: Voetbaltechnisch, financieel en commercieel. Deze specialisten moeten worden aangevuld met leden met bestuurlijke ervaring die voldoen aan het profiel van RvC lid.

De voorzitter van de RvC hoeft niet perse een boegbeeld te zijn van de club. De algemeen directeur moet dit boegbeeld zijn.

STAK (Stichting Aandelenkapitaal betaald voetbal De Graafschap)

De STAK is feitelijk eigenaar van De Graafschap en onder andere verantwoordelijk voor de aanstelling van de leden van de RvC.

Via bestuur van de Vereniging hebben de supporters direct een bestuurder in de Stak. De andere bestuurder wordt benoemd door de Club zelf, maar dit kan geen lid zijn van de RvC.

Deze 2 leden benoemen samen een onafhankelijke derde als voorzitter.

Communicatie

Communicatie vanuit de club richting alle belanghebbenden is een urgent verbeterpunt.

Om de communicatie tussen de club en achterban te verbeteren wordt er een Anhangersraod in het leven geroepen, waarvan alle supporters en sponsoren automatisch lid worden. De Anhangersraod kiest op democratische wijze een bestuur dat bestaat uit 11 leden. De voorlopige verdeling van deze leden is vastgesteld op 4 supporters, 4 sponsoren en 3 overige leden (vertegenwoordiger van oud-spelers, ereleden, stadioneigenaren), welke op basis van bindende voordracht worden gekozen.

Via de diverse verenigingen en clubs (supportersvereniging, de manifestgroep, Brigata, de zwijgende meerderheid, club actief, businessclub etc.) kunnen punten ingebracht worden in het bestuur. Het bestuur zal ook terugkoppelen aan deze verenigingen en clubs.

 • Het bestuur heeft adviesrecht voor supporters aangelegenheden en zaken die de clubcultuur direct raken, zoals:

ο het clublogo
ο de clubkleuren
ο het clublied
ο behoud van kernwaarden

 • Het bestuur geeft ongevraagd en gevraagd advies aan de Raad van Commissarissen en directie van de club en heeft hiertoe periodiek overleg met de RvC en directie. O.a. m.b.t. de onderwerpen: begroting, beleidsplan, herstructurering, jaarplan en benoeming leden RvC.
 • Het bestuur van de Anhangersraod draagt één RvC-lid voor (bindende voordracht), mits deze persoon voldoet aan het profiel van RvC-lid.

Vanuit de Denktank is er een voorlopig bestuur geformeerd om de details en definitieve kaders voor de Anhangersraod verder uit te werken. Het voorlopig bestuur heeft Jos Sloot benoemd tot voorzitter en is maximaal een jaar in functie. Binnen dat jaar worden verkiezingen uitgeschreven om te komen tot een democratisch gekozen bestuur van de definitieve Anhangersroad.

Gerelateerde nieuwsberichten

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

MVV Maastricht

MVV Maastricht

Vrijdag 26 april, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Vrijdag 26 april wacht om 20:00 uur op stadion De Vijverberg de ontmoeting met MVV Maastricht.

Een week later, vrijdag 3 mei, om 20:00 uur de aftrap tussen De Graafschap en Jong FC Utrecht.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X