Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Disclaimer

www.superboeren.nl is een product van SV Superboeren De Graafschap, haar partners en content providers. De informatie op www.superboeren.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.superboeren.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SV Superboeren De Graafschap is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan SV Superboeren De Graafschap voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten, foto's of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van SV Superboeren De Graafschap.
 
SV Superboeren De Graafschap alsook de redactie van www.superboeren.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

SV Superboeren De Graafschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, www.superboeren.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

In het kader van verwerking persoonsgegevens (AVG) heeft SV Superboeren De Graafschap een Privacyverklaring opgesteld. Deze is hier te vinden

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 19-12-2020.

Laatste wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Het speelschema van het volgende seizoen 2024-2025 in de Keuken Kampioen Divisie zal op een later moment kenbaar gemaakt worden.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X