Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Adverteren op www.superboeren.nl

Op de website van SV Superboeren De Graafschap (www.superboeren.nl), is het ook mogelijk om online te adverteren. Breng uw product(en) en/of dienst(en) onder de aandacht, vergroot hierdoor uw naamsbekendheid en benader gericht de doelgroep die u voor ogen heeft. Online adverteren biedt u tegen lage kosten een groot (en groeiend) bereik.

Formaat banner (308x48 pixels, zie voorbeeld hieronder);
We hebben op de homepage drie bannerposities van gelijke grootte;
Daarnaast hebben we maximaal vier bannerposities van gelijke grootte aan de rechterzijde van de website. Deze zullen niet op de homepage worden weergegeven, maar zullen worden getoond op alle onderliggende pagina's, op gelijke positie.

Voorbeeld van bannerformaat

Mogelijkheden

Overzicht bannertarieven seizoen 2021/2022
Periode Homepage Overige pagina’s *
½ jaar € 999 € 400
1 jaar € 1500 € 700
* Alle pagina’s met uitzondering van de Homepage
® SV Superboeren De Graafschap

Voorwaarden

Banners zijn te plaatsen op de aangegeven posities op www.superboeren.nl;
Vast formaat banner is 308x48 pixels;
Banners zijn te plaatsen als (animated) .gif en mogen maximaal uit 3 frames bestaan;
Banners worden door u aangeleverd;
Banners dienen één week van tevoren te worden aangeleverd;
Het volledige bedrag dient vooraf betaald te worden;
Supportersvereniging SV Superboeren De Graafschap behoudt zich het recht om banners, zonder opgaaf van redenen, te weigeren;
Supportersvereniging SV Superboeren De Graafschap is niet BTW-plichtig, derhalve ontvangt u geen BTW-factuur.

Contactinformatie

Mocht u vragen hebben dan wel nader geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden, aarzel niet en stuur een mail naar info@superboeren.nl.

Volgende wedstrijd De Graafschap

VVV-Venlo

VVV-Venlo

De Graafschap

De Graafschap

Vrijdag 22 oktober, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

De Graafschap - ADO Den Haag (vrijdag 29 oktober). Kijk hier voor meer informatie omtrent de kaartverkoop voor deze wedstrijd.

Bezoekers hebben toegang tot deze wedstrijd i.c.m. een coronatoegangsbewijs.

Boerenwiesheid

Waarmee zou jij de horeca graag uitgebreid zien?

Overzicht kortingen met uw ledenpas

Volg ons op Instagram en Twitter

Volg ons op Social Media:

Instagram Twitter