Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Stand van zaken Manifest Groep

Stand van zaken Manifest Groep

Beste Superboeren,

Na een rampzalig seizoen 2011-2012 is een aantal supporters opgestaan om hun ongenoegen kenbaar te maken. Een groep willekeurige supporters van verschillende vakken en verschillende pluimage vonden elkaar en timmerden hun aanklacht tegen het beleid van de club aan de muur van het stadion. Hiermee was de eerste actie van de Manifest Groep een feit.

Sindsdien is er veel gebeurd. We hebben meegewerkt aan de invulling van de Raad van Commissarissen, we hebben ruim 100 leden voor de Vereniging geworven en we zijn met de club in gesprek over onze plannen om een Clubraad op te richten. Hieronder tref je een verslag aan van de Manifest Groep. Kortom de Manifest Groep is still kicking.

Met vriendelijke groet,

Hans Boesberg
Voorzitter SV Superboeren De Graafschap

Stand van zaken

Het is alweer even geleden dat we een update hebben gegeven over de Revolutie. En her en der werd al gefluisterd: dat sterft een langzame dood. Niets is minder waar! We zijn op de achtergrond druk bezig met onze plannen. En hoewel niet altijd even zichtbaar, zien we ook resultaat. Het is na de twee recente nederlagen verleidelijk om te denken dat het allemaal weer niets is. Te gemakkelijk. De club zit in een proces van vallen en opstaan en dan ga je een keer op je waffel. Dat kan gebeuren. Er is rust en tijd nodig om dit team en deze club op te bouwen. Laten we die tijd nemen. Binnen de organisatie zijn veranderingen nodig, een verandering van denkwijze vooral. We denken dat dit langzaam maar zeker aan de gang is, maar zoiets gaat niet van de ene op de andere dag. Zeker is dat wij niet zullen verslappen!

Hieronder een overzicht van waar we mee bezig zijn. Ook willen we snel een bijeenkomst houden.

Gesprekken RvC

In principe hebben we de gesprekken en correspondentie met de Raad van Commissarissen nu afgerond. We hebben onze kritiek en suggesties duidelijk naar voren kunnen brengen. Dat betekent niet dat we het over alles eens zijn geworden. Wij blijven van mening dat kordaat ingrijpen van de RvC problemen als tijdens het vorig seizoen had kunnen voorkomen. De RvC blijft benadrukken dat haar rol een zuiver controlerende is, dus dat eerder ingrijpen niet gepast was geweest. Dat betekent ook dat we voor het uitvoeren van onze plannen niet bij de RvC moeten zijn. Immers, die controleren slechts. We zijn nu dus in gesprek met directeur Henk Bloemers om veranderingen te realiseren.

Ook onze mening ten opzichte het functioneren van voorzitter Ross is duidelijk naar voren gebracht. We zijn daar onveranderd kritisch over. Wel heeft Ross zich naar ons kwetsbaar durven opstellen, wat we waarderen. Ze wil met ons in gesprek blijven over hoe haar rol het beste in te vullen, een uitnodiging die we niet afslaan. Zeker gezien de recente versterkingen in de RvC hebben wij er vertrouwen in dat dit orgaan naar behoren zal gaan functioneren.

Clubraad

We hebben de laatste maanden goed nagedacht over hoe wij onze plannen precies willen uitvoeren. Onze doelstelling is helder: we willen het technisch beleid niet bepalen, maar we willen vooral dat de club op en buiten het veld weer het boegbeeld van de regio is en zich hier niet meer van vervreemdt. We denken dat het instellen van een Clubraad (of Supportersraad) hiervoor een probaat middel is. We hebben ons hiervoor laten inspireren door NAC. Daar zijn supporters verenigd in een Clubraad met als doel de beleving rond een wedstrijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met oog voor de clubcultuur. Concreet: dat betekent ook dat we De Graafschap met gestreepte sokken willen zien en dat een stickershirt met veel (kleine) sponsors wat ons betreft tot het verleden zal behoren. De uitgangspunten van ons Manifest zullen hierbij leidend blijven. De recente situatie bij NAC, waar een verdwaasde directeur de wens van supporters negeert en van wedstrijden een soort Disneyland-ervaring wil maken, leert ons dat we een dergelijke raad goed moeten verankeren. Dus dat men niet zomaar over ons heen kan stappen als het ze even niet zint. Een afvaardiging van ons comité heeft zich hier uitvoerig in verdiept en is vanaf vorige week in gesprek met de directie over dit onderwerp.

Vereniging

Een van de manieren waarop we inspraak kunnen en willen krijgen is via de Vereniging. Het verhaal is bekend: dat was een orgaan met 60 leden, waarna 116 mensen zich aanmeldden om die club nieuw leven in te blazen. De aspirant-leden kregen een welkomstmail waar we op z'n zachtst gezegd niet blij mee waren en waar de gastvrijheid niet vanaf spatte. Een delegatie van onze groep is met het bestuur van de vereniging in gesprek gegaan en daarbij is de ergste kou uit de lucht gehaald. Er lijkt sprake van een misverstand te zijn geweest. Het bestuur voelde zich overvallen door de plotselinge toeloop.

Toch zijn we er nog niet. Voor ons is belangrijk dat de aspirant-leden allemaal worden toegelaten. Het bestuur van de vereniging wil daar eerst met de huidige leden over vergaderen en beroept zich op de vrijheid van vereniging. Wij laten dit toetsen door een jurist. Als die zegt dat wat de vereniging doet onrechtmatig is, eisen we toetreding. Anders bewandelen we de democratische weg. Dat klinkt weinig vrolijkmakend, maar we hebben een goed gevoel overgehouden aan het genoemde gesprek. Het bestuur gaat op de eerstvolgende vergadering op 26 september de leden positief adviseren over onze toelating. Namens het comité zullen Hans Boesberg en Sjoerd Weikamp die avond een toelichting geven. We verwachten dat daarna de nieuwe leden gewoon worden toegelaten. Het huidige verenigingsbestuur geeft aan dat het orgaan nu inderdaad een slapend bestaan leidt. Wij willen de boel wakkerschulden op een positieve en constructieve manier, dat zal onze boodschap zijn.

Bijeenkomst

We willen graag op korte termijn een nieuwe bijeenkomst plannen om met jullie in gesprek te gaan. We willen jullie immers graag bijpraten over waar we mee bezig zijn en luisteren graag naar jullie suggesties. Een concreet voorstel volgt snel.

We houden jullie sowieso op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn De Graafschap, De Graafschap dat zijn wij!

Gerelateerde nieuwsberichten

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Al Nasr

Al Nasr

Zaterdag 20 juli, aanvang 14:00 uur

Boerenwiesheid

Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X