Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Superboerenpoule: Reglement

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te allen tijde uit te sluiten van deelname;

De organisatie zal de, door de deelnemers aan se Superboerenpoule, gebruikte gebruikersnamen controleren. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van scheldwoorden, kwetsende taal en/of het gebruik van overvloedige danwel vreemde leestekens (of een combinatie daarvan). De acceptatie ervan wordt door de organisatie bepaald. Waar de organisatie het nodig acht, zal worden ingegrepen en kan in het uiterste geval leiden tot uitsluiting van deelname aan de Superboerenpoule (conform punt 1);

De organisatie behoudt zich het recht voor om de Superboerenpoule op ieder moment, zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen en voorwaarden te wijzigen;

Meedoen aan de Superboerenpoule is alleen online mogelijk. Voorspel de uitslagen hier: Inloggen of gratis aanmelden;

Aan de Superboerenpoule kunnen geen rechten worden ontleend.

• Bij een gelijk aantal punten in de eindstand of periodestand wordt er geloot tussen de winnaar.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er een bindende beslissing genomen door de organisatie.

Laatste wijziging: 15 Augustus 2020

Inloggen of gratis aanmelden

Terug

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

TOP Oss

TOP Oss

Vrijdag 1 maart, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

De eerstvolgende thuiswedstrijd op De Vijverberg is vrijdag 1 maart om 20:00 uur tegen Top Oss.

Volg ons op Instagram en X (Twitter)

Volg ons op Social Media:

Instagram X (Twitter)