Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 december a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 december a.s.

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren De Graafschap op zaterdag 17 december 2022


Graag nodigt het bestuur van de SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 december 2022. De vergadering begint om 10.30 uur op stadion de Vijverberg, locatie de supporters Kantine. Inloop vanaf 10.00 uur. De koffie staat klaar.

De ALV kan uitsluitend bijgewoond worden door leden die hun contributie hebben voldaan.

We verzoeken je om je via info@superboeren.nl te laten weten of je wel of niet aanwezig bent op deze ALV. Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV en of het laatste financieel verslag kun je opvragen via info@superboeren.nl. Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen - Algemene Ledenvergadering 23 april 2022
 4. Jaarverslag 2021 - 2022
 5. Financieel verslag 2021 - 2022
 6. Begroting en contributie 2022 - 2023
 7. Verslag kascommissie 2021 - 2022
 8. Benoeming kascommissie 2022 - 2023
 9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

FC Eindhoven

FC Eindhoven

Zondag 11 december, aanvang 14:30 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor de informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de aankomende wedstrijd:

De eerstvolgende wedstrijd op De Vijverberg is vrijdag 11 december.

Om 14:30 uur is de aftrap tegen FC Eindhoven.

Overzicht kortingen met uw ledenpas

Volg ons op Instagram en Twitter

Volg ons op Social Media:

Instagram Twitter