Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 dec

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 dec

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren De Graafschap op zaterdag 16 december 2023


Graag nodigt het bestuur van de SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 december 2023. De vergadering begint om 10.30 uur op stadion de Vijverberg, locatie de supporterskantine. Inloop vanaf 10.00 uur. De koffie staat klaar.

De ALV kan uitsluitend bijgewoond worden door leden die hun contributie hebben voldaan.

We verzoeken je om je via info@superboeren.nl te laten weten of je wel of niet aanwezig bent op deze ALV. Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV (17 december 2022) kun je opvragen via info@superboeren.nl. Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen - Algemene Ledenvergadering 17 december 2022
 4. Jaarverslag 2022 - 2023
 5. Financieel verslag 2022 - 2023
 6. Begroting en contributie 2023 - 2024
 7. Verslag kascommissie 2022 - 2023
 8. Benoeming kascommissie 2023 - 2024
 9. Benoeming bestuursleden: Het bestuur draagt voor Jacqueline Gerritsen
     Aftredend en herkiesbaar: Sander Boudewijn, Ben Roelofs en Hans Boesberg 
10. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop ben je van harte welkom om nog even na te praten en een drankje te drinken in de supporterskantine.

Laatste wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Het speelschema van het volgende seizoen 2024-2025 in de Keuken Kampioen Divisie zal op een later moment kenbaar gemaakt worden.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X