Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren De Graafschap op donderdag 26 november 2020

Graag nodigt het bestuur van de SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 november 2020.

De vergadering begint om 20:00 uur op stadion de Vijverberg. Inloop vanaf 19:30 uur. Koffie staat klaar.

Wij verzoeken je om via info@superboeren.nl je aan- of af te melden voor deze ALV.
Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV (22 januari 2020) kun je opvragen via info@superboeren.nl.

Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 22 januari 2020
 4. Jaarverslag 2019-2020
 5. Financieel verslag 2019-2020
 6. Begroting en contributie 2020 – 2021
 7. Verslag kascommissie 2019 – 2020
 8. Benoeming kascommissie 2020 – 2021
 9. Benoeming bestuursleden:
  -          Aftredend en herkiesbaar: Sander Boudewijn
  -          Aftredend: Ben Roelofs en Hans Boesberg
  -          Kandidaat: het bestuur draagt Boudewijn Mecking voor als secretaris
  -          Afgetreden: Ruud Hissink
  -          Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich tot en met
             dinsdag 17 november 2020 aanmelden bij het bestuur via info@superboeren.nl
 10. Rondvraag
 11. Sluiting, het bestuur nodigt u uit om na afloopt nog even na te praten en een drankje te drinken.

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Al Nasr

Al Nasr

Zaterdag 20 juli, aanvang 14:00 uur

Boerenwiesheid

Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X