Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren De Graafschap op donderdag 26 november 2020

Graag nodigt het bestuur van de SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 november 2020.

De vergadering begint om 20:00 uur op stadion de Vijverberg. Inloop vanaf 19:30 uur. Koffie staat klaar.

Wij verzoeken je om via info@superboeren.nl je aan- of af te melden voor deze ALV.
Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV (22 januari 2020) kun je opvragen via info@superboeren.nl.

Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 22 januari 2020
 4. Jaarverslag 2019-2020
 5. Financieel verslag 2019-2020
 6. Begroting en contributie 2020 – 2021
 7. Verslag kascommissie 2019 – 2020
 8. Benoeming kascommissie 2020 – 2021
 9. Benoeming bestuursleden:
  -          Aftredend en herkiesbaar: Sander Boudewijn
  -          Aftredend: Ben Roelofs en Hans Boesberg
  -          Kandidaat: het bestuur draagt Boudewijn Mecking voor als secretaris
  -          Afgetreden: Ruud Hissink
  -          Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich tot en met
             dinsdag 17 november 2020 aanmelden bij het bestuur via info@superboeren.nl
 10. Rondvraag
 11. Sluiting, het bestuur nodigt u uit om na afloopt nog even na te praten en een drankje te drinken.

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Roda JC Kerkrade

Roda JC Kerkrade

Zaterdag 7 augustus, aanvang 16:30 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Op dit moment er is geen losse kaartverkoop voor de wedstrijd De Graafschap - Roda JC. Alleen seizoenkaarthouders hebben toegang tot deze wedstrijd (dit alleen i.c.m. een coronatoegangsbewijs).

Boerenwiesheid

Wat ga jij als eerste doen wanneer we weer wedstrijden mogen bezoeken?

Overzicht kortingen met uw ledenpas

Volg ons op Instagram en Twitter

Volg ons op Social Media:

Instagram Twitter