Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren

Woensdag 28 november heeft de Algemene Ledenvergadering van de SV Superboeren plaatsgevonden. Deze jaarlijkse vergadering trok ongeveer 30 belangstellenden. In de regel zijn dit ook de vaste bezoekers van de ALV. Het is jammer dat zo weinig leden van de SV deze vergadering bezoeken.

De vergadering verliep op en prettige wijze waarbij de vaste agenda punten werden besproken door secretaris Shirley Heister en penningmeester Sander Boudewijn. Shirley nam de notulen van vorig jaar door en gaf een toelichting op de activiteiten van het afgelopen seizoen. Sander gaf inzage in de jaarcijfers en kon de goedkeuring van de kascommissie melden.

Er was natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar werd gevraagd of er een deel van de omzet uit de Kantine naar de supportersvereniging gaat voor bijvoorbeeld onderhoud. Voorzitter Hans Boesberg liet weten dat de club en de SV een goede afspraak hebben gemaakt. Zo zal de club de kosten van de muziek in de Kantine gaan betalen. Dat werd tot nu toe door de SV betaald. Hiermee komt een kostenpost voor de SV te vervallen. Daarnaast hebben de club en de SV de afspraak gemaakt dat de ‘afbetaling’ van de Kantine wordt afgesloten met de acties die nu nog lopen. Dat zijn de Veilingactie, de Sponsorbodjes en de Theatervoorstelling in Amphion. Ongeacht de uitkomst van deze acties is hiermee de betaling van de SV aan de club voldaan. De SV heeft wel laten weten deze acties met volle inzet te zullen afronden om er de maximale opbrengst mee op te kunnen halen.

Dit betekent echter niet dat we klaar zijn. Er zijn nog wensen met betrekking tot het interieur van de Kantine. Daar zal de SV voor doorgaan met acties. Denk bijvoorbeeld aan de SPRBR merchandise dat inmiddels succesvol verloopt.

Er werd ook gevraagd naar het straatwerk bij de ingang van het Spinnekopplein. Dit is nog een ‘braak’ stuk terrein en niet echt gastvrij. Dennis van Amerongen liet weten dat de club hiermee bezig is.

De uitnodiging voor de ALV was ook een punt waarvoor aandacht gevraagd werd. De uitnodiging staat in het D’RAN!Magazine van oktober. Er werd voorgesteld om hier toch meer aandacht aan te geven door de uitnodiging op Superboeren.nl te herhalen en de leden die een mail hebben via de mail ook een herinnering te sturen. Ook werd voorgesteld om de uitnodiging niet in het D’RAN!Magazine op te nemen maar als aparte uitnodiging los in te sealen. Ook de Nieuwsbrief is een mogelijkheid. Het bestuur neemt de adviezen ter harte en gaat ze volgend jaar toepassen.

Als gastspreker was Mark Nederlof aanwezig. Mark is de voorzitter van de bouwcommissie van de Kantine geweest. Het bestuur van de SV heeft hem gevraagd om actief te blijven en in de nieuw opgerichte Kantine Activiteiten Commissie eveneens als voorzitter op te treden. Mark vertelde dat de eerste vergaderingen en overleg met de club hebben plaats gevonden. Op dit moment zijn de mogelijkheden om buiten wedstrijd dagen om iets te organiseren niet mogelijk omdat de vergunning hierin niet voorziet. Wel heeft de commissie (KAC) ideeën om de muziek op wedstrijddagen voor maar ook na de wedstrijd te laten spelen. Door de financiële bijdrage van de club zijn er meer mogelijkheden. Op het programma komen ook speciale avonden als ‘Hollandse avond’ en ‘Tiroler avond’ e.d.

Het bestuur had één aftreden en herkiesbaar lid namelijk Marian Böttcher. Zij werd unaniem herkozen voor de komende drie jaar. Als laatste onderwerp vroeg het bestuur aan de vergadering om in te stemmen met een verhoging van het lidmaatschapsgeld. Het is meer dan 10 jaar geleden dat de contributie verhoogd is. Het voorstel van het bestuur was voor volwassenen van € 15 naar € 17,50, voor jeugd tot 18 jaar van €9 naar € 10 en voor het abonnement op het D’RAN!Magazine van € 7,50 naar € 9, te verhogen. De genoemde bedragen zijn per jaar en gaan in met het volgende seizoen 2019-2020. De vergadering ging ook hier unaniem mee akkoord.

Om half elf werd de vergadering afgesloten en werd er nog even gezellig nagepraat in de Univé Lounge.

Volgende wedstrijd De Graafschap

Roda JC Kerkrade

Roda JC Kerkrade

De Graafschap

De Graafschap

Vrijdag 19 april, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

De eerstvolgende wedstrijd is vrijdag 19 april. Om 20:00 uur start het uitduel bij Roda JC.

Vrijdag 26 april wacht om 20:00 uur op stadion De Vijverberg de ontmoeting met MVV Maastricht.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X