Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Vandaag extra Algemene Ledenvergadering

Vandaag extra Algemene Ledenvergadering

Doetinchem, 28 november 2011,

Geacht lid van SV Vriendenkring De Graafschap,

Op woensdag 10 november 2011 zijn op de Algemene Ledenvergadering wijzigingen in de statuten voorgesteld, zoals ook in de uitnodiging was aangekondigd. De statuten schrijven voor dat bij wijzigingen van de statuten 2/3 van de leden aanwezig dienen te zijn bij de stemming. Mocht 2/3 van de leden niet aanwezig zijn dan dient het bestuur een nieuwe Algemene Ledenvergadering uit te schrijven binnen 4 weken.

Wij nodigen u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 december om 20.00 uur op stadion de Vijverberg, omdat op 10 november niet 2/3 van de leden aanwezig was.

Op deze avond zullen de volgende wijzigingen in de statuten in stemming gebracht worden:

  1. Naamsverandering van onze  supportersvereniging. De nieuwe naam die in stemming gebracht gaat worden  is SV Superboeren De Graafschap. Hiermee komt de naam SV Vriendenkring De  Graafschap te vervallen.

  2. In de statuten wordt  onderscheid gemaakt voor de contributie op basis van leeftijd. Op dit  moment is dat “tot 16 jaar” en “16 jaar en ouder”. Het bestuur stelt voor  om 16 jaar te wijzigen in 18 jaar. Dat betekent dat leden die op 1 juli  jonger dan 18 jaar zijn € 9 contributie per jaar betalen en leden die op 1  juli 18 jaar of ouder zijn € 15 contributie per jaar betalen.

  3. Aanpassing van de  statuten betreffende het doorvoeren van wijzigingen in de statuten. Het  bestuur stelt voor om de stemming anders te regelen. Dit om te voorkomen  dat we twee keer een Algemene Ledenvergadering uit moeten schrijven met  alle kosten van dien. Het bestuur heeft het volgende voorstel. De statuten  kunnen op een Algemene Ledenvergadering gewijzigd worden bij stemming door  2/3 van de leden. Mocht er geen 2/3 van de leden aanwezig zijn dan wordt  de vergadering onderbroken voor 30 minuten. Na deze schorsing vindt  stemming alsnog plaats. Bij minimaal 2/3 van de stemmen van de aanwezige  leden wordt het voorstel aangenomen.

U bent vanaf 19.30 uur welkom op de Algemene Ledenvergadering in Club Aktief.

Met vriendelijke groet,

Hans Boesberg
Voorzitter

Laatste wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Het speelschema van het volgende seizoen 2024-2025 in de Keuken Kampioen Divisie zal op een later moment kenbaar gemaakt worden.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X