Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

SV beoordeelt Reglement Commissie Stadionverboden

SV beoordeelt Reglement Commissie Stadionverboden

De verontwaardiging onder supporters naar aanleiding van een recent stadionverbod is aanleiding geweest voor de SV Superboeren om samen met huisadvocaat Michiel Bakker met De Graafschap in gesprek te gaan over het gehanteerde reglement van de Commissie Stadionverboden (CSV). Voor de duidelijkheid: de CSV van De Graafschap gaat in principe alleen over lokale stadionverboden maar beslist wel of een melding al dan niet wordt gemeld aan de KNVB die gaat over het opleggen van de sanctie bij een landelijk stadionverbod.

Op 2 juli jl. hebben namens de SV Superboeren, Michiel Bakker en Hans Boesberg een gesprek gehad met Dick Chargois en Bram Wassink van De Graafschap. In dit gesprek heeft Michiel Bakker gevraagd naar een intern reglement waarin de te volgen procedure beschreven staat op basis waarvan De Graafschap eventuele sancties bepaalt. De Graafschap hanteert naast haar algemene voorwaarden, waarvan het huisreglement deel uitmaakt (http://www.degraafschap.nl/data/75570.pdf) een ”Reglement van Orde”. Deze is zichtbaar bij alle ingangen van het stadion. Daarnaast conformeert De Graafschap zich aan de Standaardvoorwaarden van de KNVB (http://www.degraafschap.nl/data/75573.pdf).

De Graafschap kent het Huishoudelijk Reglement van de Commissie Stadionverboden welk van toepassing is bij vermeende incidenten. Dit reglement is voor zover wij weten niet openbaar gemaakt door De Graafschap. Na instemming van de commissie, hebben wij het reglement ontvangen. Vervolgens hebben wij de besturen van de SV Superboeren, Anhangersraod, Vereniging en BT het reglement voorgelegd met het verzoek om op- en aanmerkingen. De afgelopen week hebben we de reacties verzameld.

Op dinsdag 12 augustus heeft Michiel Bakker de opmerkingen verwerkt en verstuurd naar Dick Chargois. Hiermee geven wij de eerste aanzet in het tot stand komen van een eenduidig reglement waarin de objectiviteit geborgd moet worden door een onafhankelijke commissie, die zich richt op waarheidsvinding. Wij zijn van mening dat er zeker ruimte is voor verbeterpunten betreffende o.a. de samenstelling van de commissie, de procedure en het openbaar maken van het reglement. Elementaire rechtsbeginselen als onder meer het recht op hoor en wederhoor voorafgaand aan een te nemen besluit dienen te worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement CSV.

Het is jammer dat deze discussie ontstaan is door een stadionverbod, maar laat het allemaal de moeite waard zijn. Mocht jij ooit geconfronteerd zijn met een sanctie door het CSV en wil jij je ervaringen met ons delen, dan horen wij dat graag van je via mail hansboesberg@superboeren.nl. We moeten er met elkaar voor zorgen dat er een positief resultaat uit voortkomt en dat een toekomstig reglement zal waarborgen dat het recht zegeviert in alle gevallen voor alle supporters. Binnenkort zullen we met De Graafschap een vervolg gesprek hebben om onze bevindingen te bespreken en toe te lichten.

Met hartelijke groet,
Hans Boesberg
Voorzitter SV Superboeren De Graafschap

SV Superboeren De Graafschap op Facebook en Twitter

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Al Nasr

Al Nasr

Zaterdag 20 juli, aanvang 14:00 uur

Boerenwiesheid

Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X