Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Leden SV Superboeren moeten kleur bekennen

Leden SV Superboeren moeten kleur bekennen

Het is al geruime tijd onrustig op en rond De Vijverberg bij onze club De Graafschap. We zijn er allemaal wel mee bezig via berichten in de krant, op twitter, facebook en websites. Ook binnen de supportersvereniging wordt gesproken over het wel en wee van De Graafschap.

In mei is het bestuur van de supportervereniging gevraagd om mee te praten in een groep van bezorgde supporters. Supporters uit verschillende tribunevakken die elkaar eigenlijk niet of nauwelijks kenden maar wel allen van mening zijn dat het niet goed gaat met onze club. Uit deze groep is de Manifest Groep (ook wel DGRevolutie genoemd) ontstaan.

De Manifest Groep ging met De Graafschap in gesprek over het beleid en sprak haar zorg uit. Op enig moment zijn de gesprekken minder geworden en de frustraties groter. Uiteindelijk besloot de Manifest Groep om op te roepen voor een actie op 5 oktober. De actie was gericht tegen voorzitter mevrouw. Ross en RvC-lid de heer De Jong. Beiden zouden opgeroepen worden om hun functies beschikbaar te stellen.

In de aanloop naar de actie heeft een aantal leden van de supportervereniging hun ongenoegen kenbaar gemaakt over de participatie van de supportervereniging in de Manifest Groep en deelname aan een actie. Ook de directie van De Graafschap werd hierin gekend. Vervolgens heeft De Graafschap met het bestuur van de supportervereniging op 3 oktober een gesprek gehad. De Graafschap heeft haar zorg uit gesproken over de rol van de supportervereniging als officieel orgaan van de club.

Het bestuur is naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen van mening dat de leden zich moeten uit spreken over de koers die de supportervereniging moet varen. Ruimte om van mening te verschillen is altijd mogelijk binnen de supportervereniging, maar het bestuur moet de stem van de meerderheid volgen. De Graafschap en de leden moeten weten waar de supportervereniging Superboeren voor staat. We moeten kleur bekennen.

Op de Algemene Ledenvergadering in november staat het onderwerp `de supportervereniging in relatie tot de Manifest Groep` op de agenda. Het bestuur doet een beroep op haar leden om deze zeer belangrijke vergadering bij te wonen. Het bestuur wil graag met de leden van gedachten wisselen over onderwerpen als actie voeren en participatie in de Manifest Groep. Op deze avond moet een belangrijke beslissing over de toekomst van de SV Superboeren genomen worden. De uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering staat in het nieuwe D`RAN! MAGAZINE dat half oktober zal verschijnen.

NB. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de SV Superboeren. U kunt zich aanmelden onder vermelding van naam en lidmaatschap nummer via info@superboeren.nl.

Namens het bestuur van SV Superboeren De Graafschap,

Hans Boesberg
Voorzitter

Laatste wedstrijd De Graafschap

ADO Den Haag

ADO Den Haag

De Graafschap

De Graafschap

Zaterdag 18 mei, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duel

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Het speelschema van het volgende seizoen 2024-2025 in de Keuken Kampioen Divisie zal op een later moment kenbaar gemaakt worden.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X