Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

UPDATE: VANWEGE DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN WORDT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITGESTELD NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM.

 

Graag nodigt het bestuur van SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 november 2021.

De vergadering begint om 19:30 uur op stadion de Vijverberg. Inloop vanaf 19:00 uur. De koffie staat kklaar.

Helaas kon door de corona maatregelen de ALV afgelopen jaar niet doorgaan. De Kascommissie heeft in april het financieel verslag van 2020 goedgekeurd. De secretaris heeft het jaarverslag opgesteld. U kunt het financieel verslag en het jaarverslag opvragen via info@superboeren.nl.

We verzoeken je om je via info@superboeren.nl aan- of af te melden voor deze ALV. Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV (22 januari 2020) kun je opvragen via info@superboeren.nl. Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

Agenda:
01. Opening
02. Ingekomen stukken
03. Vaststellen notulen - ALV 22 januari 2020
04. Jaarverslag 2020 - 2021
05. Financieel verslag 2020 - 2021
06. Begroting en contributie 2021-2022
07. Verslag kascommissie 2020 - 2021
08. Benoeming kascommissie 2021 - 2022
09. Benoeming bestuursleden **
10. Rondvraag
11. Sluiting

**Het bestuur draagt voor: Boudewijn Mecking (secretaris), Peter Nijenhuis en Frank Stinissen. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met vrijdag 12 november 2021 schriftelijk aanmelden bij het bestuur via info@superboeren.nl. De tegenkandidaat dient voorgedragente worden door tien (10) leden van de SV Superboeren. De voordracht dient door de tien (10) leden te zijn ondertekend.

Het bestuur van SV Superboeren nodigt u uit om na afloop van de Algemene Ledenvergadering nog even na te praten en een drankje te drinken.

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

MVV Maastricht

MVV Maastricht

Vrijdag 26 april, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

Vrijdag 26 april wacht om 20:00 uur op stadion De Vijverberg de ontmoeting met MVV Maastricht.

Een week later, vrijdag 3 mei, om 20:00 uur de aftrap tussen De Graafschap en Jong FC Utrecht.

Volg ons op Instagram en X

Volg ons op Social Media:

Instagram X