Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 april a.s.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 april a.s.

Algemene Ledenvergadering SV Superboeren De Graafschap op zaterdag 23 april 2022

Graag nodigt het bestuur van de SV Superboeren haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 april 2022. De vergadering begint om 10.30 uur op stadion de Vijverberg, locatie de supporters Kantine. Inloop vanaf 10.00 uur. De koffie staat klaar.

Helaas kon door de corona maatregelen de ALV afgelopen jaar niet doorgaan. De Kascommissie heeft in april 2021, het financieel verslag van 2020 goedgekeurd. De secretaris heeft het jaarverslag opgesteld. Je kan het financieel verslag en het jaarverslag opvragen via info@superboeren.nl. We verzoeken je om je via info@superboeren.nl te laten weten of je wel of niet aanwezig bent op deze ALV. Eventuele vragen zien we ook graag via de mail tegemoet. Je mag je vragen ook bij binnenkomst aan de secretaris geven.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag van de laatste ALV en of het laatste financieel verslag kun je opvragen via info@superboeren.nl. Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen - Algemene Ledenvergadering 22 januari 2020
4. Jaarverslag 2020 - 2021
5. Financieel verslag 2020 - 2021
6. Begroting en contributie 2021 - 2022
7. Verslag kascommissie 2020 - 2021
8. Benoeming kascommissie 2021 - 2022
9. Benoeming bestuursleden:

Het bestuur draagt voor:
Boudewijn Mecking als secretaris, Peter Nijenhuis alg. lid en Frank Stinessen alg. lid.

Tegenkandidaten kunnen zich tot donderdag 14 april 2022 schriftelijk aanmelden bij het bestuur via info@superboeren.nl. De tegenkandidaat dient voorgedragen te worden door tien (10) leden van de SV Superboeren. De voordracht dient door de tien (10) leden te zijn ondertekend.

10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur nodigt je uit om na afloop nog even na te praten en een drankje te drinken.

Deze uitnodiging zit ook bij de DRAN die rond 29 maart 2022 op de mat valt. Klik hier voor een PDF van de uitnodiging.

Volgende wedstrijd De Graafschap

Jong Ajax

Jong Ajax

De Graafschap

De Graafschap

Maandag 22 augustus, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor de informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de aankomende wedstrijden:

Maandag 22 augustus om 20:00 uur een uitduel bij Jong Ajax.

Vrijdag 26 augustus speelt De Graafschap op de Vijverberg tegen FC Dordrecht.

Overzicht kortingen met uw ledenpas

Volg ons op Instagram en Twitter

Volg ons op Social Media:

Instagram Twitter